Vredespaleis

SDG Huis

In september 2018 werd het Vredespaleis door het ministerie van Buitenlandse Zaken officieel benoemd tot SDG Huis. De Carnegie Stichting – Vredespaleis zet zich in om bij te dragen aan de vervulling van alle SDG’s, met een specifieke focus op SDG16:

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

 

Sustainable Development Goals (SDGs)
De SDG’s werden in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen om voor alle landen, ontwikkelde landen en landen in ontwikkeling, een agenda voor duurzame ontwikkeling op te stellen.
De 17 Sustainable Development Goals zijn de opvolgers van de Millennium Goals. De SDGs zijn onderverdeeld in 169 concrete targets. Meer informatie over de Sustainable Development Goals is te vinden op de website van de Verenigde Naties.

In de SDGs werd voor het eerst het bevorderen van een vredige en rechtvaardige samenleving, waarin alle burgers betrokken worden, als concreet doel voor de toekomst vastgesteld. Dit is Sustainable Development Goal 16, het doel dat nauw aansluit bij het ideaal waarmee het Vredespaleis is opgericht.

SDG Charter
Door het ondertekenen van de Sustainable Development Goals Charter heeft de Carnegie Stichting, eigenaar en beheerder van het Vredespaleis, zich toegelegd op het bevorderen van concrete vredesactiviteiten.
Het Vredespaleis is opgericht vanuit het ideaal dat onafhankelijke hoven disputen tussen staten kunnen beslechten en zodoende oorlogen kunnen voorkomen. Vandaag de dag zijn het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, het Permanent Hof van Arbitrage en de Haagse Academie voor Internationaal Recht in het Vredespaleis gevestigd. De Carnegie Stichting faciliteert deze instellingen en beheert de meest prestigieuze bibliotheek ter wereld op het gebied van internationaal recht.
Het Vredespaleis staat symbool voor de wereldwijde idealen van ‘Vrede door Recht’ en ‘Vrede door Dialoog’. De Carnegie Stichting zet zich actief in om dit ideaal naar concrete stappen te vertalen. Dit doet de organisatie door partijen samen te brengen en inclusieve dialogen te stimuleren. Er vinden jaarlijks meer dan 90 bijeenkomsten en congressen plaats in het Vredespaleis.

SDG16 alliantie
Het Vredespaleis kan in het kader van SDG16 evenementen organiseren en faciliteren, aangezien de Carnegie Stichting ook lid is van de alliantie van Nederlandse SDG16-instellingen. Meer informatie over de Sustainable Development Goals en de allianties vindt u op de website van de Nederlandse SDG Charter.

Tijdens de Covid-19 pandemie kunnen in het Vredespaleis geen evenementen plaatsvinden. De Carnegie Stichting staat ervoor open om de mogelijkheid van online evenementen met partners te overwegen.

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.