Vredespaleis

Internationaal Gerechtshof

International Court of Justice

Het Internationaal Gerechtshof (IGH) is het juridische hoofdorgaan van de Verenigde Naties (VN) en heeft een tweevoudige taak.

Ten eerste, het beslecht, in overeenstemming met internationaal recht, geschillen die worden voorgelegd door staten. Geschillen betreffen met name de land- en maritieme grenzen, territoriale soevereiniteit, het gebruiken van geweld, schending van internationaal humanitair recht, niet-inmenging in de interne aangelegenheden van staten, diplomatieke betrekkingen.

Ten tweede, het brengt adviezen over rechtsvragen uit die worden voorgelegd door de organen en gespecialiseerde organisaties van de VN die daartoe gemachtigd zijn. De adviezen kunnen aangeven hoe deze organen en organisaties wettig kunnen functioneren, of hun gezag versterken tegenover weerspannige staten.

Het Internationaal Gerechtshof bestaat uit 15 rechters uit verschillende landen die voor 9 jaar worden verkozen en herkozen kunnen worden. Om de drie jaar wordt een derde van de leden van het Hof verkozen. De president wordt om de drie jaar gekozen door zijn of haar ambtgenoten. De huidige president van het Hof is  Joan E. Donoghue uit de Verenigde Staten. De rechtszittingen zijn altijd openbaar. Frans en Engels zijn de vaste voertalen van het Hof.

Bezoek de website van het Internationaal Gerechtshof

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.